گروه پیشتاز آسمان خاورمیانه
کرمان شب تاب
اصفهان شبتاب
اراک شبتاب
استخدام تبلت
 • خدمات اختصاصی
 • انجام تمامی مراحل اداری جهت دریافت سریع اسناد مناقصه

 • انجام امور بانکی ( واریز وجه جهت خرید اسناد )

 • ارسال سریع اسناد مناقصه قبل از بازگشائی پاکات

 • لفاف جهت ارسال اسناد و مدارک

 • بسته بندی و پوشش ویژه جهت مرسولات شکستنی

 • امکان تحویل مرسولات ارسالی قبل از ساعت 10 صبح در مراکز استانها

 • جمع آوری تمامی مرسولات راس ساعت 8 صبح الی 16:30

 • امکان ارسال مرسولات به صورت پسکرایه

 • ارسال منظم گزارش وضعیت تحویل مرسوله

 • امکان دریافت مرسوله از تمامی مراکز استانها  ( سرپرستی ها ) طبق قرارداد به صورت پسکرایه.

 • امکان ارسال مرسوله طبق قرارداد از مراکز استانها به مراکز استانها  به صورت محاسبه در تهران.

 • ارائه کلیه خدمات  فوق به صورت درب به درب

 • بیمه مرسولات ارزشمند بدون محدودیت ریالی

 • بیمه انحصاری اسناد مناقص


 •  

ارائه خدمات ویژه و تخفیف جهت مراکز اداری، دولتی
و خصوصی با حجم فعالیت مناسب طبق قرارداد

 


 

تاریخ: ۱۳۹۳,۰۶,۲۴
بازدید: 4503

کپی رایت
© Design By : PartiaWeb.Com